Ultimate magazine theme for WordPress.

باغبان کوچک

باغبان کوچک / فردریک بازیل / کل اثر

باغبان کوچک / فردریک بازیل / رنگ و روغن / 1867 / 1280*1689 میلیمتر / موزه هنر های زیبای هیوستون / ایالات متحده آمریکا

باغبان کوچک / فردریک بازیل / بخشی از اثر
باغبان کوچک / فردریک بازیل / جزییاتی از قلمزنی اثر

1280*1689 / 1867 / The Little Gardener / Frédéric Bazille

The Museum of Fine Arts, Houston

به پیشنهاد یک دوست خیلی عزیزم تصمیم دارم تو این قسمت اثر روز کارهایی رو که خودم خیلی از دیدنشون لذت بردم رو انتخاب کنم تا شما رو هم در این لذت شریک کنم و همچنین در احساسی که این اثر ها ب من میدن، در این قسمت صرفا حس من رومیخونین و هرگز سعی بر نقدشون ندارم، در این اثر یک صبح گرم بهاری رو میبینیم، حسی که ب من میده بوی تازه گلها ست و تازگی همه چیز ، خصوصا عاشق اون بوته خرزهره صورتی ام که سمت چپ تصویر داره خود نمایی میکنه . پیروز باشین 🙂

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.